Отглеждаме породисти говеда Абърдийн Ангъс с висока генетика и Германско родословие.

Животните се отглеждат екологично чисто, без антибиотици и хормони.

КАПАЦИТЕТ НА ФЕРМАТА

В момента се отглеждат 800 чистопородни говеда от специализираната месодайна порода на средна възраст 18-19 месеца.
Животните се отглеждат за формиране на основно майчино стадо за производство на:

  • Телета
  • Женски за разплод
  • Мъжки за интензивно угояване и добиване на висококачествено говеждо месо за вътрешния и външния пазар

Мъжките животни ще се угояват до достигане на 300-500 кг. живо тегло и ще се продават като живи животни.
Целта е да се достигне капацитет от 400 животни в основно стадо.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Технологията за свободно отглеждане позволява месодайните животни да се отглеждат при максимално природосъобразни условия и опазване здравето на животните.

Технологията се характеризира с два основни производствени етапа:

  • интензивно угояване.
  • отглеждане на подрастващите телета след отбиването им.

ПРЕЗ ЛЯТОТО

Кравите с телетата се отглеждат основно на високопланински пасища.

ПРЕЗ ЗИМАТА

За животните са осигурени площадки, както и навеси, с условия за хранене и поене.

РЕПРОДУКЦИЯ

Във фермата юниците се заплождат чрез изкуствено осеменяване - без хормонална намеса. Използва се семенен материал от възможно най-елитни в световен мащаб мъжки разплодници, за да се осигури чистопородно развъждане. В случаите на неблагополучия при изкуственото осеменяване, фермата разполага със собствени бици за естествено покриване.


ХРАНЕНЕ И ПОЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Пълноценното хранене е важен елемент от технологията за отглеждане.

ЛЕТЕН ДАЖБИ

Основно паша.

ЗИМНИ ДАЖБИ

Ливадно сено, люцерново сено, царевичен силаж и подхранване с промишлено произведен по-специална рецепта комбиниран фураж.

Летен сезон - естествени природни водоизточници.
Зимен сезон- питейна вода чрез изкуствено водоснабдяване.

Предвидено е дневно да се осигури средно по 50 литра на глава вода.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ФЕРМАТА

Фермата се намира в западна България, с. Соколово област Ловеч. Селото е разположено в планински район.

СТАДАТА НИ
2
3
4
Сравнение на продукти